ประกาศเรื่องหนังสือเล่มที่ 11"ธรรมราชาร่วมสมัยตอบคำถามของ อาคันตุกะ" ออกวางตลาดในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

 

       ธรรมราชาร่วมสมัยตอบคำถามของอาคันตุกะ เป็นหนังสือชุดที่216 (ฉบับแปลเล่มที่ 11) ของพระอาจารย์หลูเซิ่งเยี่ยน

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นแนวถาม-ตอบที่ยอดเยี่ยม  คำถามในหนังสือมีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นกับชีวิตประจำวันของคนสมัยนี้  อาทิเช่น  ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขเงามืดแห่งความทุกข์  เมื่อภัยพิบัติมาถึงต้องทำอย่างไร การผ่าตัดใบหน้ามีประโยชน์ต่อดวงชะตาหรือไม่  หลังจากทำแท้งแล้วต้องทำอย่างไร  เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ความเจ็บปวดที่ญาติสนิทเสียชีวิต  ทำไมต้องสำเร็จเป็นพระพุทธ เป็นต้น

      คำถามในหนังสือมีทั้งหมด 50 คำถาม โดยมีมหาสิทธาจารย์แห่งคุยหยานร่วมสมัย พระพุทธาจารย์เหลียนเซินหลูเซิ่งเยี่ยนเป็นผู้ตอบคำถามทีละข้ออย่างกระจ่างแจ้ง   นับว่าเป็นหนังสือดีที่ผู้อ่านทั้งหลายไม่ควรพลาด

(กำหนดออกวางตลาดในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือซีเอ็ดและศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา หากท่านไม่พบหนังสือบนชั้น กรุณาติดต่อสอบถามที่แคชเชียร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ด้าเดน คัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

      ขอเชิญชวนทุกท่านมอบหนังสือ “ธรรมราชาร่วมสมัยตอบคำถามของอาคันตุกะ” เป็นของมงคลรับตรุษจีน เสริมสร้างปัญญาและเป็นธรรมทาน 

บาร์โค๊ดหนังสือ  978-616-91112-4-5

  


-------------------------------------------

 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน
หากผู้อ่านท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือของพระพุทธาจารย์เหลียนเซินหลูเซิ่งเยี่ยน ปัญหาข้อธรรมะ หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นก็ส่งจดหมายติดต่อมายังเราได้ หรืออาจจะสอบถามทางโทรศัพท์ หรืออาจจะส่งข้อความทางอีเมล์ ได้ตามความสะดวกของท่าน ทางเรายินดีตอบให้ท่านทราบและขอขอบคุณอย่างยิ่งในทุกความสนใจและเพื่อสาระประโยชน์ทางธรรมต่อส่วนรวมต่อไป.

บริษัท ดาเดนคัลเจอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
21/97 หมู่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร. 081-3305008 , 089-2456314 , 083-1898009
Email : atchara1122@gmail.com
----------------------------------------------

                 พระพุทธาจารย์เหลียนเซินหลู่เซิ่งเยี่ยน    เป็นผู้ที่สำเร็จวิชาพระสายลามะธิเบต ขั้นสูงสุด     (วัชรญาณ)  จนทำให้ท่านรู้แจ้งสิ่งทั้งปวง      แล้วได้นำวิชาความรู้ต่างๆมาเผยแผ่  ให้บุคคลทั้งหลาย ให้รับรู้เพื่อช่วยเหลือให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตที่ดีขึ้น  เจริญร่ำรวยขึ้น  

                  วิชาความรู้ที่ท่านอาจารย์  นำมาเปิดเผยเป็นศาสตร์ที่เร้นลับของธิเบต  ที่ถูกปกปิดมานานนับพันปี    เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อน   และจะช่วยนำพาให้ชีวิตท่านเจริญยิ่งขึ้น

อาจารย์  ของพระพุทธาจารย์เหลียนเซินหลู่เซิ่งเยี่ยน   
สายขาว มหารัตนธรรมราชารุ่นที่ 16   (ลามะสายขาว)
สายเหลือง พระคุรุอาจารย์ทู้เดินตะเออจิ    (ลามะสายเหลือง)
สายลาย พระลามะสักกะเจิ้นคง     (ลามะสายลาย)
สายแดง พระอาจารย์เหลี่ยงหมิง  (นักพรตชิงเจิน---ลามะสายแดง)
 

หนังสือใหม่ “ การละเล่นขององค์วัชระ”       

เรียนท่านผู้อ่านและศิษยานุศิษย์ทุกท่านทราบ หนังสือของพระอาจารย์เหลียนเซินเล่มใหม่
ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเล่มที่ 10 ชื่อ "การละเล่นขององค์วัชระ”กำหนดออกวางจำหน่าย
ประมาณวันที่ 07พฤษภาคม 2556นี้ ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หากหาไม่พบบนแผงให้
สอบถามหรือสั่งได้ที่บริษัท ด้าเดน คัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


จากโอวาทของพระพุทธาจารย์เหลียนเซิน หลูเซิ่งเยี่ยนกล่าวไว้ว่า "พวกเราหลินเซียมเจินฝอจง (ชื่อย่อ เจินฝอจง) มีวัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมคติความคิดของพุทธศาสนาให้ทันสมัย ใช้วิธีบำเพ็ญธรรมของนิกายเต๋านิกายเปิดเผยและนิกายลับมาทำให้ชาวโลกหลุดพ้น จากกิเลส จนถึงให้ทุกคนบำเพ็ญจนรู้แจ้งเห็นจริง มีความอิสระในการเกิดการตาย ใช้สัมมาศรัทธาทางปัญญา ให้ทุกคนรู้แจ้งความจริงของสัจธรรม"

บางคนคิดว่า เราเพียงแต่รักษาจิตกุศล ศรัทธาพระพุทธ ท่องพระนาม ไหว้พระพุทธ ไม่ทำสรณคมน์ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าพวกเขาไม่เข้าใจ นี่คือการบำเพ็ญธรรมแบบรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งไม่มีครูสอน การจะเข้าสู่ประตูศาสนาพุทธที่แท้จริง มันจำเป็นจะต้องมีการ "บำเพ็ญภายใน " การบำเพ็ญภายในแบบนี้เป็นการฝึกฝนระยะยาว จำเป็นต้องมีพระคุรุวัชรจารย์ที่แท้จริงให้ความรู้ในการชี้แนะ
ต้องไปปวารณาตนต่อท่านสรณะแล้ว จึงจะได้รับการถ่ายทอด "ธรรมพิธีทางจิต" สำหรับบำเพ็ญภายในจากพระคุรุวัชรจารย์

มิ จง (วัชรยาน) ของศาสนาพุทธ การรับพุทธาภิเษกมีคุณานิสงส์มาก พอรับพุทธาภิเษกแล้ว คือนำเอาคนที่เป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพุทธบุตร และแสดงถึงมหาเมตตามหาการุญของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ให้การรับรองประทับตราประทับจิตแล้ว สามารถเริ่มจากผู้กำเนิดจิตใหม่บำเพ็ญจนถึงเป็นอาจารย์ ได้รับการทำสรณาคมน์สมบูรณ์ตามธรรมพิธีแล้ว เข้าสู่ประตูแห่งธรรมะอย่างเป็นทางการ เป็น "พระพุทธเจ้าสำรอง" ที่ต้องบำเพ็ญตนจนถึงสมบูรณ์แบบ

มิฝะ (คุยหธรรม) ให้ความสำคัญต่อ "สายธรรมสันตติ" และให้ความสำคัญต่อ "พลังอธิษฐานปกคลุมของสันตติ" ถ้าไม่มีพลังปกคลุมของสายธรรมสันตติ การบำเพ็ญมิฝะจะไม่ได้โยคะ (สื่อสัมพันธ์กัน) เป็นอันขาด

หากต้องการเข้า "เจินฝอจง" เพื่อบำเพ็ญปฎิปทา "เจินฝอมิฝะ" จำเป็นต้องทำสรณาคมน์ก่อน รับพุทธาภิเษกอย่างนี้แล้วจึงจะถือว่าได้เข้าประตูสำนักเป็นทางการ

สถานที่ร่วมบำเพ็ญธรรมของเจินฝอจง ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าไปรับฟังและศึกษา แต่ถ้าจะเข้าสำนักศึกษาธรรมะจริงๆปฎิบัติธรรมจริงๆ จำเป็นต้องทำสรณาคมน์และรับพุทธาภิเษกจึงจะนับว่าเป็นเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์แบบ

                   

 
ข่าวสาร และ วรรณกรรม

เทศนาธรรมของพระอาจารย์ที่อเมริกา

พระธาตุของพระธรรมาจารย์ยี่หมิง

          วรรณกรรม "วิชาฤทธิ์เดชของคุยหยาน"
 วรรณกรรม "ประทีบสว่างในฉับพลัน"
 วรรณกรรม "การนิรมิตแห่งนรก"
 วรรณกรรม "การเปิดเผยมหาสังสารวัฎ"
 วรรณกรรม "พลังศักดิ์สิทธิ์ของมนตรา"
 วรรณกรรม "การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง"
 
บริษัท ด้าเดน คัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
21/97 หมู่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 โทร. 0813305008 , 0892456314 , 0877113110

Support by fristweb.net